publicerad: 2021  
ångström plural ång­ström, utrum
Å
ång|­ström
substantiv
ång`ström
en mycket liten längd­enhet mot­svarande en tio­miljon­dels millimeter; tidigare anv. för att an­ge våg­längder för synligt ljus
violett ljus med en våg­längd av ca 4 000 ång­ström
belagt sedan 1935; till efter­namnet på den svenske fysikern A.J. Ångström (1814–1874)