publicerad: 2021  
åsamka åsamkade åsamkat
verb
å`samka
belasta med problem eller dylikt
JFR vålla
någon/något åsamkar någon något
någon åsamkar någon något
något åsamkar någon något
han åsamkade dem åt­skilligt obehag; före­taget har åsamkat sig onödiga ut­gifter
belagt sedan 1752
åsamkaåsamkande