publicerad: 2021  
tull tullen tullar
tull·en
substantiv
1 all­män av­gift som måste betalas för (vissa) varor vid transport över en statsgräns särsk. vid in­försel till ett land
tullbrott; tulldeklaration; tullfri; tullhinder; exporttull; importtull; skyddstull
tull (för/på något)
tull (för något)
tull (något)
regeringen ville in­föra tullar för att skydda den in­hemska industrin; han fick betala tull för det mesta av spriten
förr äv. om liknande av­gifter vid transport in­om ett land
landtull
in­rikes tullar och andra feodala kvar­levor
äv. om lokal el. organisation för kontroll av in­förda varor och i före­kommande fall ut­tag av av­gift
tullbeslag
fastna i tullen; de stoppades i tullen; passera genom tullen; alla formaliteterna i tullen; tullen beslag­tog hela partiet
belagt sedan 1338 (förordning utfärdad av kung Magnus om tull för Jönköpings borgare (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska tolder; via lågtyska av medeltidslat. tolo´neum, lat. telo´nium 'tullhus'; till grek. tel´os 'av­gift'
2 historiskt port eller bom vid in­fart till stad där tullavgifter förr togs upp
Norrtull
ofta mindre konkret stads­gräns
utan­för tullarna
belagt sedan 1541
3 vanligen i sammansättn. stöd på båt­reling för åra vid rodd
tullpinne; årtull
belagt sedan 1637; se ur­sprung till årtull
Det Torpet lilla, straxt ut­om tulln,
Där kräftan ljustras röd i Kastrulln,
Och dit Brunnsvikens bölja klar
I vattrade vågor sig drar. Carl Michael Bellman, Fredmans epistlar (1790), nr 80