publicerad: 2021  
återgång åter­gången
åter|­gång·en
substantiv
å`tergång
upp­hävande av de rättsliga verkningarna av visst av­tal på grund av överens­kommelse el. dom
återgångstalan
återgång (av något)
åter­gång av köp
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska atergangs-, i t.ex. atergangsarf 'återgångsarv'