publicerad: 2021  
återseende åter­seendet
åter|­se·end·et
substantiv
å`terseende
det att återse någon eller något
ett återseende (med någon/något)
ett återseende (med någon)
ett återseende (med något)
ett återseende (mellan några)
ett glatt åter­seende; åter­seendets glädje; det blev ett kärt åter­seende mellan mor och son
på åter­seende! vi ses igen!som avskeds­fras
belagt sedan 1836