publicerad: 2021  
återropa återropade återropat
verb
å`terropa
köpa till­baka (ut­bjuden vara) på auktion om säljaren
återropa något
efter­som buden höll sig under 10 000 kronor åter­ropades tavlan
belagt sedan 1709
återropaåterropande, återropning, återrop