publicerad: 2021  
åttatimmarsdag åttatimmars­dagen åttatimmars­dagar
åtta·timm·ars|­dag·en
substantiv
ått`atimmarsdag
ofta bestämd form arbets­dag som om­fattar åtta arbetstimmar
för den unga arbetar­rörelsen var åttatimmars­dagen ett av de främsta målen
belagt sedan 1902