publicerad: 2021  
1äkta ingen böjning
adjektiv
äk`ta
1 som verkligen är vad det tycks vara och har alla de egenskaper som ut­märker före­teelsen i fråga; särsk. om material men äv. all­männare
äkta silver; en väska i äkta läder; ett hals­band med äkta pärlor; äkta kaviar från rysk stör; en unik byggnad i äkta historisk miljö
spec. i sam­band med försäljning ibland ironiskt
JFR prima
på torget såldes äkta märkes­varor
äv. med tanke på det (lagligt) riktiga upp­hovet, sär­skilt om dokument, konst­verk och dylikt
MOTSATS falsk 3
en äkta Rembrandt; äkta sedlar; myndigheterna hävdade att den hemliga rapport som tidningen kommit över inte var äkta
äv. bildligt om abstrakt före­teelse
äkta kärlek; djup och äkta förtvivlan; han är så naturlig och äkta (i sitt upp­trädande)
äkta hat trick se hattrick
äkta vara se vara
belagt sedan ca 1675; fornsvenska äkta 'av äkta börd'; av lågtyska echte 'född in­om äktenskapet; laglig'
2 vanligen i vissa ut­tryck som är del av (eller upp­kommer ur) ett äktenskap
de är äkta makar; hennes äkta man
äv. som har att göra med ett äktenskap
den äkta sängen
äkta hälft se hälft
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
2äkta äktade äktat
verb
äk`ta
gifta sig med
någon äktar någon
kvinnan av börd som äktade mannen av folket
belagt sedan 1541; av lågtyska (sik) echten med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1äkta!!
äktaäktande
3äkta ingen böjning
substantiv
äk`ta
ta någon till äkta något ålderdomligtgifta sig med någondet är snart 50 år sedan de tog var­andra till äkta
belagt sedan 1526; efter lågtyska to echte nemen med samma betydelse, till echt 'äktenskap'; jfr ur­sprung till 1äkta!!