publicerad: 2021  
äldre komparativ, ingen böjning
äld·re
adjektiv
äl´dre
se äv. gammal som är av högre ålder än någon annan el. något annat som fram­går av samman­hanget; särsk. om person men äv. all­männare
äldre (än någon/något)
äldre (än någon)
äldre (än något)
hennes äldre syster; han var betydligt äldre än sin fru; den äldre generationen var rädd för ungdomen; de äldre arbets­lösa har svårare att få ny an­ställning; man försökte spara den äldre bebyggelsen i stads­delen; bibliotekets bestånd av äldre litteratur
ibland om tids­period under någons senare levnad i vissa ut­tryck
på äldre dagar började han spela golf
äv. för att skilja två personer med samma namn, t.ex. fader från son ofta i förkortningend.ä.
Nicodemus Tessin den äldre
äv. i absolut an­vändning, utan någon jäm­förelse, sär­skilt om person ibland något förskönande för­hållandevis gammal
en distingerad äldre herre; han gav sin sitt­plats åt en äldre dam
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska äldre; gemensamt germanskt ord, vars grund­form (tyska alt, engelska old) i nord. språk er­satts av gammal; jfr ur­sprung till förälder, ålder, älska