publicerad: 2021  
ämbetsansvar ämbets­ansvaret
ämbets|­an·svar·et
substantiv
äm`betsansvar
juridiskt an­svar som åvilar ämbetsman
åt­gärden har vid­tagits under ämbets­ansvar
belagt sedan 1922