publicerad: 2021  
ämbetsman ämbetsmannen ämbetsmän, bestämd plural ämbetsmännen
ämbets|­mann·en
substantiv
äm`betsman
högre tjänste­man som inne­har ett statligt ämbete särsk. om så­dan som till­satts av regeringen
ämbetsmannabana
de svenska ämbets­männen an­ses ha en tradition av obesticklighet; det märktes att förslaget var ut­arbetat av en ämbets­man, inte en politiker
äv. försvagat om statlig tjänste­man i all­mänhet
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska ämbitis man, embetzman