publicerad: 2021  
ämbar ämbaret, plural ämbar, bestämd plural ämbaren
ämbar·et
substantiv
äm`bar
kärl med bär­hand­tag för transport av vätska
JFR hink, 1spann
belagt sedan 1316 (öppet brev utfärdat av kaniken Sigmund i Linköping om bortarrendering av gård och inventarier (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ämbar; via lågtyska av lat. am´phora 'stort krus med två hand­tag'; jfr ur­sprung till amfora