publicerad: 2021  
ämneslärare ämnes­läraren, plural ämnes­lärare, bestämd plural ämneslärarna
ämn·es|­lär·ar·en
substantiv
äm`neslärare
lärare som under­visar bara i ett mindre an­tal skol­ämnen som han/hon är spec. ut­bildad för; om de flesta lärare på högre skolstadier
ämneslärarsystem; ämneslärartjänst
över­gången till hög­stadiet inne­bär att eleverna får vänja sig vid flera ämnes­lärare i stället för en klass­lärare
belagt sedan 1846