publicerad: 2021  
lärare läraren, plural lärare, bestämd plural lärarna
lär·ar·en
substantiv
`rare
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt under­visning mest i skola el. under skol­liknande former
lärarkollegium; lärarkompetens; körskollärare; speciallärare; språklärare; ämneslärare
(någons) lärare (i något) lärare (för någon) (i något)
behöriga lärare; han är lärare i svenska och engelska; läraren introducerade det nya temat för eleverna
äv. något ut­vidgat
belagt sedan mitten av 1400-talet (Rimbert, Den helige Ansgars liv); fornsvenska lärare