publicerad: 2021  
öh
interjektion
med obestämt, långt vokalljud
1 var­dagligt vad ska jag nu säga vid av­brott i tal, som ut­tryck för tvekan eller dylikt
jag tror det var vid ... öh ... den där krogen ... öh ... vad den nu heter
belagt sedan 1822; ljud­härmande
2 var­dagligt vanligen långt ut­draget det var det dummaste eller onödigaste! som ett slags svar, för att ut­trycka avstånds­tagande
när hon ville läsa en saga för klassen kom det ett "öh" från den sista bänk­raden
belagt sedan 1912