publicerad: 2021  
ökenklimat öken­klimatet
öken|­klim·at·et
substantiv
ö`kenklimat
typ av klimat som före­kommer i öknar känne­tecknat av mycket sparsam neder­börd och stor temperaturskillnad mellan natt och dag
belagt sedan 1909