publicerad: 2021  
öppnare öppnaren, plural öppnare, bestämd plural öppnarna
öppn·ar·en
substantiv
öpp`nare
vanligen i sammansättn. an­ordning som öppnar något
någon gång äv. om person
belagt sedan 1783