publicerad: 2021  
överdos över­dosen över­doser
över|­dos·en
substantiv
ö`verdos
skadligt eller livs­farligt hög dos av något särsk. läke­medel el. drog
en överdos (något) en överdos (av något)
ta en över­dos; han dog av en över­dos heroin
äv. bildligt
få en över­dos av släkten under semestern
belagt sedan 1954