publicerad: 2021  
överdragskläder plural
över·drags|­kläd·er
substantiv
ö`verdragskläder
skyddande kläder som bärs över andra kläder t.ex. vid smutsigt arbete
JFR overall
belagt sedan 1902