publicerad: 2021  
överlämna överlämnade överlämnat
verb
ö`verlämna
äv. lös förbindelse, jfr lämna personligen ge gåva eller dylikt
någon överlämnar något (till/åt någon/något)
någon överlämnar något (till någon)
någon överlämnar något (till något)
någon överlämnar något (åt någon)
någon överlämnar något (åt något)
någon överlämnar till/åt någon att+verb
någon överlämnar till någon att+verb
någon överlämnar åt någon att+verb
över­lämna ett brev; han över­lämnade en bukett röda rosor till födelsedags­barnet
spec. äv. med av­seende på med­delande eller dylikt
över­lämna budet
äv. abstrakt låta (någon) ta hand om an­svar eller dylikt
han över­lämnade åt dem att sköta resten; vi över­lämnar ordet åt NN
belagt sedan 1687
överlämnaöverlämnande, överlämning