publicerad: 2021  
övermätt neutrum över­mätt, bestämd form och plural över­mätta
över|­mätt
adjektiv
ö`vermätt
allt­för mätt
övermätt (något)
han var däst och över­mätt
äv. bildligt
en över­mätt marknad; folk är över­mätta på löften från politikerna
belagt sedan ca 1690