publicerad: 2021  
ämbetsåliggande ämbets­åliggandet ämbets­åligganden
ämbets|­å·ligg·and·et
substantiv
äm`betsåliggande
juridik m.m. åliggande enligt visst ämbetes krav
det är ett ämbets­åliggande för JO att aktivt inspektera andra myndigheter
belagt sedan 1834