publicerad: 2021  
skrud skruden skrudar
skrud·en
substantiv
något hög­tidligt prakt­full dräkt vanligen för viss ämbetsutövning
mässkrud; ämbetsskrud
en prästerlig skrud
äv. bildligt om djur­dräkt, löv­verk eller dylikt
fjäderskrud
björkar i full skrud; fåglar i grann skrud
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska skruþer 'skrud; prydnad; kyrkoutstyrsel'; trol. av fornengelska scrud 'klädnad'