publicerad: 2021  
ämbetsexamen bestämd form ämbets­examen, plural ämbetsexamina, utrum
ämbets|­ex·am·en
substantiv
äm`betsexamen
historiskt vanligen i vissa ut­tryck (akademisk) examen som ut­gjorde vill­kor för till­träde till viss typ av ämbete
för adjunkter fordrades förr filosofisk ämbets­examen, även kallad fil. mag.; ämbets­examen för domstols­väsendet var juris kandidat-examen
belagt sedan 1825