publicerad: 2021  
ämbetsmannaadel ämbetsmanna­adeln
ämbets·manna|­adeln
substantiv
äm`betsmannaadel
historiskt adel som huvud­sakligen ägnade sig åt offentlig förvaltning till skillnad från gods­ägande adel och krigar­adel
efter Karl XI:s reduktion över­gick den svenska adeln till att vara en ämbetsmanna­adel
belagt sedan 1856