publicerad: 2021  
ändträ änd­träet äv. änd­trät
änd|­trä·et
substantiv
än`dträ
trä­yta som är vinkel­rät mot fibrernas riktning särsk. i ändarna av sågat trä­stycke
det är viktigt att arbeta in impregneringen i änd­träet; spikning i änd­trä ger dålig håll­kraft
belagt sedan 1834