publicerad: 2021  
ändstation änd­stationen änd­stationer
änd|­stat·ion·en
substantiv
än`dstation
station som ut­gör slut­punkt för viss järnvägslinje el. tunnel­bana, spår­väg etc.
belagt sedan 1870