publicerad: 2021  
ändtarm änd­tarmen änd­tarmar
änd|­tarm·en
substantiv
än`dtarm
den sista, grova delen av tarm­kanalen fram till dess mynning
ändtarmsöppning
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska ända tharmber