SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
å`syna adjektiv, ingen böjning å|­synaendast attributivt i vissa ut­tryck som kan se (ngt) med egna ögon admin.flera åsyna vittnen var på platsensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. asynar (vitni), asyna (vitni)