publicerad: 2021  
åsyfta åsyftade åsyftat
verb
å`syfta
1 peka ut (person eller före­teelse) som före­mål för beskrivning
någon åsyftar någon/något
någon åsyftar någon
någon åsyftar något
vilka "experter" är det egentligen som åsyftas?
belagt sedan 1773; till 3å och syfta
2 ha som mål vanligen om någon form av verksamhet
någon åsyftar något/att+verb
någon åsyftar något
någon åsyftar att+verb
medicinen gjorde inte åsyftad verkan; en politik som åsyftade att minska arbets­lösheten
belagt sedan 1841
åsyftaåsyftande