publicerad: 2021  
återfödelse åter­födelsen
åter|­föd·els·en
substantiv
å`terfödelse
det att återfödas
ofta bildligt
våren, åter­födelsens tid
belagt sedan 1520-talet (Jungfru Marie Psaltare); fornsvenska aterfödhilse