SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`ning substantiv ~en ~ar öppn·ing·en1direkt förbindelse (genom ngt eller mellan ut- och in­sida av ngt) som ut­görs av öppnat eller öppet ställe i före­målet etc. i fråga; ofta med tanke på kontakt bara i den ena riktningen; vanligen om förbindelse som med­ger ngt slags förflyttning men äv. all­männare hush.JFRcohyponymhål 1cohyponymmynning dörröppninggrindöppningljusöppningtunnelöppninghan gjorde två öppningar i burken med tomat­juicehon kikade ut genom tältets öppningde tog upp en öppning i väggen mellan köket och mat­salenråttorna kommer in genom öppningar i sten­grundenäv. om till­fällig förbindelsemöjlighethon sprang över gatan i en öppning i trafik­strömmenäv. bildligt, särsk. för att an­ge möjlighet för ut­veckling e.d.i mot­partens bud fanns vissa formuleringar som kunde ge en öppning för fort­satta förhandlingarföre­taget sökte efter en öppning för att komma in på den ut­ländska marknadenen öppning (för ngt)sedan 16282bringande av ngt i öppet läge eller till­stånd hush.med.gravöppningliköppningdet blev nöd­vändigt med en öppning av böldenspec. i medicinska samman­hang betr. änd­tarmenngt åld.patienten har än­nu inte haft öppning i dagäv. om fri ytaen älg skymtade i en öppning av den täta skogenöppning (av ngt)sedan ca 16903vanligen i sammansättn. det att (formellt) öppna ngt särsk. samman­komst men äv. all­männare komm.samh.seseöppna 2 öppningsanförandeöppningsceremoniöppningssessionsedan 17404in­ledande del av viss verksamhet särsk. med tanke på ut­förandet spel.tid.öppningsskededet svenska laget blev över­spelat i öppningen av matchenpartiet har gjort en stark öppning av val­kampanjenspec. om spel, särsk. schack el. bridgeöppningsdragöppningshandöppningsteorispelöppningSyd hade inte till­räckligt med poäng för en öppning (av bud­givningen)svartspelaren kom ut passivt ur öppningensedan 1702