publicerad: 2021  
anlag an­laget, plural an­lag, bestämd plural an­lagen
an|­lag·et
substantiv
an`lag
1 första början i biologiska samman­hang
blomanlag
anlag (till något)
an­lag till ett ägg
belagt sedan 1832; av tyska Anlage med samma betydelse, till anlegen i bet. 'lägga grund'
2 ärftlig faktor som ger viss själslig eller kroppslig egenskap hos organismer; i vissa fall i sam­verkan med miljön (och där­för inte förut­bestämt)
anlag (för något/att+verb)
anlag (för något)
anlag (för att+verb)
an­lag för bruna ögon; grava an­lag för astma
spec. talang
konstnärliga an­lag
belagt sedan ca 1800