publicerad: 2021  
gard garden garder
gard·en
substantiv
[ga´rd] el. [gar´d]
skydd för kroppen med armarna lyftade särsk. i boxning
gardställning
sänka garden; höja garden
i fäktning äv. utgångsställning där man är beredd på så­väl an­fall som försvar
belagt sedan 1693; av engelska guard (boxning), franska garde (fäktning) med samma betydelse; se ur­sprung till garde