SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jämn- förled som över­allt har lika stora mått NollJFRcohyponymekvi- jämnhögäv. för att ut­trycka jäm­förelse mellan flera före­teelserjämngodjämnårigsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. iämn-