SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
rayon [-jå´n] substantiv ~et ray·on·ettyp av textil­fiber som fram­ställs av cellulosa särsk. om viskos- el. kopparrayon äldre beteckning, nu­mera ersatt av ”viskos”textil.JFRcohyponymkonstsilke sedan 1929av eng. rayon med samma betydelse, till ray ’stråle’; jfr räjong