SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
un`derjordisk adjektiv ~t under|­jord·isksom befinner sig eller äger rum under jord­ytan admin.samh.underjordiska gångarunderjordiska kärnvapen­provofta bildligtsom hålls hemlig för myndigheter o.d. en underjordisk motstånds­rörelsede gav ut en underjordisk tidning under ockupationensedan 1680