publicerad: 2021  
underkasta underkastade underkastat
verb
un`derkasta
göra till före­mål för någon (ibland tämligen brysk) åt­gärd
underkasta någon/något något
underkasta någon något
underkasta något något
alla vetenskapliga resultat under­kastades en rigorös prövning av sär­skilda ut­värderare
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska undirkasta
underkastaunderkastande