publicerad: 2021  
underkasta sig underkastade underkastat
verb
un`derkasta sig
(tvingas) finna sig i att god­ta ibland efter försök till mot­stånd
någon underkastar sig (någon/något)
någon underkastar sig (någon)
någon underkastar sig (något)
hon tvingades under­kasta sig vård för sitt narkotika­beroende
äv. i absolut konstruktion ge upp, kapitulera
de valde att under­kasta sig när de in­såg att fort­satt mot­stånd var lön­löst
belagt sedan 1607
underkasta sigunderkastelse