SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
abrasion [-∫o´n] substantiv ~en ab·ras·ion·en(havs- eller sjö)vattens ned­brytning av strand- eller kust­område geol.JFRcohyponymjordförstöringhyperonymerosioncohyponymdeflation 2 abrasionsbrantäv.ned­slitning av tänder abrasion (av ngt)sedan 1903till abradera