publicerad: 2021  
absens absensen absenser
ab·sens·en
substantiv
absen´s
kort­varig medvets­löshet el. medvetande­rubbning
belagt sedan 1629; via franska av lat. absen´tia 'från­varo'; jfr ur­sprung till essens