publicerad: 2021  
accelerator acceleratorn acceleratorer
substantiv
accelera`tor [aks-]
1 an­ordning där laddade partiklar accelereras till höga hastigheter bl.a. för åstad­kommande av kärn­reaktioner
i acceleratorn om­vandlas lång­livade radio­aktiva ämnen till kort­livade
belagt sedan 1962
2 ämne som på­skyndar en kemisk reaktion och förbättrar produktens fysikaliska egenskaper
belagt sedan 1961