SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
aerostati´k [aäro-el.äro-] substantiv ~en aero·stat·ik·enläran om gasers (sär­skilt luftens) jämviktsförhållanden i vila fys.sedan 1871till aero- och grek. statos´ ’ställd; stående’