publicerad: 2021  
akromatisk akromatiskt akromatiska
a·krom·at·isk
adjektiv
akroma´tisk
som bryter ljuset utan färg­spridning om lins­system och dylikt
belagt sedan ca 1770; till grek. a- 'o-, ej' och khro´ma 'färg'; jfr ur­sprung till kromatisk