publicerad: 2021  
akrostikon akrostikonet, plural akrostikon, bestämd plural akrostikonen
akro·stik·on·et
substantiv
[-ås´-]
dikt där versradernas begynnelse­bokstäver bildar ett språkligt ut­tryck
belagt sedan 1795; till grek. ak´ros 'ytterst' och stikh´os 'rad'