SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ak`ta verb ~de ~t akt·ar1hantera varsamt serv.akta blom­krukorna när du öppnar fönstret!försändelsen aktas för stötarakta ngn/ngt (för ngn/ngt)inte akta för rovserov 1 sedan 1727till 2akt 2; jfr oaktat 2värdera högt allmän värderingJFRcohyponymrespekteracohyponymuppskatta 2cohyponymvärdera 2cohyponymhögakta en aktad med­borgarehon aktade sin gamle lärare högtäv. neutralareofta perf. part. an­se (så­som) formelltakta ngt för nödigtakta ngn/ngt (ADJ), akta ngn/ngt för ngn/ngt/ADJsedan 1430-50Fem Mose böckerSubst.:vbid1-101515aktande