publicerad: 2021  
à la
preposition
på sätt an­givet av någon; särsk. i fråga om mat­rätter och dylikt
JFR enligt
biff à la Lindström
äv. all­männare i enlighet med
på kubistiskt manér à la Picasso
belagt sedan 1650-talet; av franska à la med samma betydelse