publicerad: 2021  
a prima vista
adverb
[vis`-] äv. [vis´-]
spela a prima vista spela ett musik­stycke efter noter som man ser för första gångenhan spelade Beethovens vår­sonat a prima vista
belagt sedan 1802; av ita. a prima vista 'vid första på­seendet'