SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
alarmis´tisk adjektiv ~t a·larm·ist·isksom (på ett över­drivet sätt) varnar för faror och o­lyckor om person, skrift e.d. allmän kulturpsykol.alarmistiska rubriker som ”Snabb flykt från kronan hotar”sedan början av 1990-talet