SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
al`drig adverb aldr·iginte vid någon tid­punkt tid.kommer hon aldrig?aldrig förr hade hon känt sig så lycklighon har aldrig varit i Stock­holmspec. i ett fast ut­tryckbättre sent än aldrigäv. med starkt försvagad tidsbetydelseabsolut inte det kan jag aldrig trodet går han aldrig med påaldrig att jag går med på det!Får jag låna 1000 kr av dig? – Aldrig!äv.i ut­trycketaldrig så hur (mycket) som helst det hjälper inte med aldrig så många soldater om inte den rätta strids­viljan finnsibl. ngt försvagathon kan väl aldrig vara sjuk?aldrig i livet!seliv 1 man ska aldrig säga aldrigman kan inte säkert säga om någon­ting att det inte kan in­träffae.d.vi har inte planerat för fler ny­anställningar just nu, men man ska aldrig säga aldrig nu eller aldrigse1nu 1 ränderna går aldrig urserand 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. aldri, aldrigh, till ne aldri-gi ’inte i någon tid’, till aldr ’liv; ålder’; jfr ålder Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.Winston Churchill, tal i underhuset 1940 (om de brittiska flygarnas insatser i försvaret mot de tyska flygangreppen)